O calificare de actualitate pentru cariera ta


Pagini website

 • Despre noi
 • Proiectul

 • Comunicate de presa,

 • -Inscriere curs-
 • Despre curs
 • Formular de inscriere
 • Stiri
 • -Consiliere profesionala-
 • Oferta cursuri de formare pe plan local
 • Furnizori de formare profesională
 • Oportunităţi de finanţare
 • Contact

 • Proiectul

  Obiectivul proiectului

  Obiectiv general :

  Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoastere.

  Obiective specifice :

  - Informare cu privire la oportunităţile de calificare ,elaborarea de planuri de actiune individualizate , realizarea traseului profesional pentru 100 de persoane din grupul tinta angajati in sectorul sanitar sau in intreprinderi din zonele limitrofe ale orasului nostru care relationeaza cu clientii .

  -Calificarea a 56 de persoane din grupul tinta (angajati cu studii medii in sectorul sanitar sau in intreprinderi din zonele limitrofe ale orasului nostru care relationeaza cu clientii ) prin organizarea de cursuri de calificare nivel 3 recunoscute CNFPA cu durata de 1080 ore in meseria DESIGNER PAGINI WEB

  -Furnizarea de servicii de asistenta si consiliere profesionala electronica pentru 100 de persoane din grupul tinta pentru constientizarea importanţei si a beneficiilor participării la programele de formare profesională continuă , inclusiv servicii de testare on-line in vederea stabilirii nivelului de competenta si orientarii catre centre de testare sau calificare.  Activităţile proiectului

  1.Publicitate si popularizare a proiectului printr-o conferinta de presa de lansare precum si prin anunturi in presa scrisa si cea electronica.

  2.Recrutarea grupului tinta si crearea unei baze de date

  3. Crearea unui site al proiectului destinat atat publicitatii cat si consilierii profesionale. Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice.

  4.Crearea conditiilor optime de desfasurare a proiectului: achizitii de soft si echipamente IT, consumabile, rechizite de birou, întretinerea si amenajarea spatiilor, intretinere si asigurare benzină pentru masina alocata pentru proiect ,asigurare telefon, Internet pentru biroul local si pentru sala de curs .

  5.Consiliere individuala sau in grup pentru 100 de persoane din grupul tinta a in scopul elaborarii de planuri de actiune individualizate si a traseului profesional

  6.Conceperea, redactarea, multiplicarea suporturilor de curs si a instrumentelor de curs

  7.Realizarea unei biblioteci virtuale pentru informare pe site-ul proiectului

  8.Cursuri de formare profesionala a cate 1080 de ore cu 2 grupe de cate 28 cursanti

  9.Certificarea competentelor profesionale pentru 56 de persoane din grupul tinta

  10.Popularizarea site-ului de consiliere electronica , consiliere profesionala electronica pentru cel putin 100 de persoane angajati din grupul tinta folosind acest site .

  11.Management, administrare proiect, asigurarea biroului local

  12.Monitorizare si evaluarea rezultatelor

  13.Informarea persoanelor din grupul tinta cu privire la oferta de cursuri de formare si cu privire la centrele de evaluare disponibile pe plan local

  14.Diseminarea informatiilor si a bunelor practici utilizate in proiect printr-o conferinta de presa la finalizarea proiectului dar si pe site-ul proiectului  Rezultate anticipate

  -56 de persoane pregatite in meseria Designer pagini web

  -50 de persoane din grupul tinta certificate in meseria Designer pagini web

  -100 de persoane din grupul tinta consiliate in vederea stabilirii traseului profesional

  -100 de persoane consiliate electronic si asistate prin intermediul site-ului specializat al proiectului in vederea gasirii unui centru de testare a competentelor dobandite in domeniul nonformal sau informal si inscrierii la examene sau a unui centru de calificare si inscrierii la cursuri pentru dobandirea unei noi calificari .  Contextul proiectului

  Obiectivele proiectului nostru sunt in concordanta cu obiectivele axei prioritare 2.3 a POSDRU , respectiv: Promovarea accesului angajaţilor la programele de FPC, în vederea obţinerii de către acestia a unei calificări complete;Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaţilor, întreprinderilor si a altor grupuri interesate. Proiectul vizeaza atragerea a cat mai multor persoane pentru a participa la formare profesionala continua , constientizarea importantei FPC si orientarea profesionala a cel putin 100 de persoane .

  In selectarea grupului tinta nu se vor pune conditii legate de nivelul de pregatire al angajatilor asistati dar se vor cauta acei angajati care doresc sa-si mareasca capacitatea de adaptare pe piata muncii prin calificare/recalificare si capacitatea de comunicare si relationare cu clientii inclusiv prin intermediul internetului Cursul de formare profesionala in meseria de Designer pagini web se va organiza pentru persoanele din grupul tinta care au absolvit liceul deoarece aceasta conditie este impusa fiind un curs de nivel 3 . Celelalte persoane din grupul tinta vor fi persoane cu un nivel scazut de calificare sau necalificate , persoane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu , sau au parasit timpuriu scoala dar care prin specificul muncii lor trebuie sa-si mareasca capacitatea de comunicare si relationare cu clientii firmelor sau institutiilor in care lucreaza .

  Grupul tinta al acestui proiect este format din 100 de persoane , angajati din sanatate sau alte intreprinderi din zonele limitrofe ale orasului , proiectul se adreseaza in mod special angajatilor care au dobandit in sistemul nonformal abilitati de utilizare a calculatorului si Internetului si prin specificul muncii lor trebuie sa dea informatii clientilor , sa negocieze cu acestia , sa organizeze intalniri sau programari sa consilieze clientii si sa prezinte intreprinderile sau institutiile in care lucreaza .

  In general persoanele din grupul tinta vizate de acest proiect au acces la Internet la locul de munca sau la domiciliu . Persoanele vizate de acest proiect nu cunosc posibilitatile de dezvoltare profesionala continua si certificare a competentelor dobandite in domeniul nonformal , si au nevoie de informare si orientare profesionala in acest sens .  Justificarea necesităţii implementării proiectului

  Acest proiect este necesar pentru orientarea profesionala a persoanelor din grupul tinta, pentru consilierea profesionala accesibila si pentru acele persoane care nu pot parasi locul de munca, pentru persoanele cu dificultati de comunicare datorita lipsei de incredere in fortele proprii, pentru angajatii care au dobandit abilitati de utilizarea tehnicii de calcul si a internetului dar nu cunosc oportunitatile de certificare a competentelor profesionale sau de calificare la care pot participa .

  De asemenea se va pune un accent deosebit pe constientizarea importantei participarii la FPC in randul persoanelor angajate care au insa un nivel scazut de calificare si presteaza munca necalificata in cadrul societatilor din sectorul sanitar sau din alte sectoare economice relevante din judetul nostru .

  Meseria de DESIGNER PAGINI WEB este o meserie din ce in ce mai necesara si cautata pe piata muncii si implementand acest proiect crestem adaptabilitatea lucratorilor din grupul tinta pe piata muncii marind in acelasi timp si eficienta lor la locul de munca pe care il ocupa prin cresterea capacitatii lor de comunicare inclusiv prin creterea capacitatii de comunicare si relationare cu clientii prin intermediul Internetului.

  Prin indrumarea si asistarea unor angajati in scopul certificarii competentelor dobandite in domeniul nonformal sau informal se va creste adaptabilitatea pe piata muncii si pentru acele persoane carora timpul nu le permite sa participe la programe de FPC dar sunt autodidacti si se pregatesc profesional .

  Formarea profesionala in meseria de DESIGNER PAGINI WEB recunoscuta CNFPA nu este in prezent in oferta furnizorilor de formare profesionala pentru angajatii din judetul nostru. Solicitantul poate furniza calificare in aceasta meserie numai contra unei taxe de scolarizare care nu poate fi insa platita avand in vedere salariile foarte mici din sanatate si din intreprinderile din orasul nostru si din zonele limitrofe acestuia.

  Cu acest proiect dorim sa venim in ajutorul angajatilor pentru a le oferi informatii cu privire la oportunitatile de formare profesionala continua si certificare a competentelor dobandite in domeniul nonformal sau informal.

  Astfel putem concluziona :

  •Proiectul propus contribuie la cresterea numărului de persoane angajate care beneficiază de formare profesională faţă de anul precedent ;

  •Proiectul propus contribuie la cresterea numărului de ore de pregătire profesională furnizate pentru persoanele angajate din sanatate precum si alte domenii economice de pe raza judetului ;

  •Finanţarea FSE acordată proiectului conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare al angajatilor si la crearea unor noi locuri de muncă in intreprinderile in carea acestia lucreaza printr-o mai buna vizibilitate adusa muncii lor si posibilitatilor de calificare si certificare a competentelor dobandite in domeniul nonformal .

  •Finanţarea FSE acordată proiectului conduce la cresterea relevanţei calificării persoanelor asistate faţă de dinamica pieţei muncii prin cresterea nivelului de informare si calificarea al acestora si prin cresterea capacitatiide comunicare si informare a persoanelor din grupul tinta , angajati din sectorul sanitar si din alte intreprinderi de pe raza judetului care prin specificul muncii lor relationeaza cu clientii ;

  •Finanţarea FSE acordată proiectului contribuie la realizarea unor activităţi de consiliere profesionala pentru grupul ţintă care nu ar fi putut fi finanţate din alte surse în urmatorii doi ani .


  Resursele alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului

  Solicitantul dispune de o sala de curs cu 7 calculatoare si 14 locuri pe care o va aloca pentru proiect .Pentru aceasta sala solicitantul are un contract de inchiriere/comodat pe termen nelimitat . Pentru buna desfasurare a proiectului este necesara cumpararea de calculatoare pentru sala existenta, inchirierea sau cumpararea unei sali mai mari si amenajarea acesteia ca laborator cu calculatoare conectate la Internet pentru defasurarea instruirii practice a cursantilor.

  De asemenea solicitantul va plati in continuare chiria pentru biroul local in care isi desfasoara activitatea . Este necesara achizitia de dotari de tip FEDR si materiale consumabile pentru activitatea de consiliere a cursantilor si pentru asigurarea biroului local al proiectului . Este necesara alocarea unei masini pentru biroul local al proiectului .


  Managementul proiectului

  Echipa de proiect va fi formata din urmatoarele persoane :

  - 1 manager proiect (reprezentantul legal al asociatiei) – specializat ca manager de proiect cu experienta in activitatea de management a proiectelor , verifica si coordoneaza desfasurarea activitatilor proiectului conform graficului, aloca spatiile si dotarile necesare desfasurarii proiectului, verifica intocmirea rapoartelor lunare si trimestriale, semneaza corespondentele cu partenerul si furnizorii, verifica corectitudinea procedurilor de achizitii, aproba platile catre furnizori si semneaza statele de plata, verifica respectarea programului cursurilor de formare, verifica programul de consiliere profesionala

  -1 .coordonator proiect – membru al consiliului director al asociatiei, specializat ca manager de proiect cu experienta in activitatea de implementare a proiectelor , intocmeste raportul lunar si trimestrial, urmareste si coordoneaza activitatile proiectului, intocmeste corespondenta cu partenerul, intocmeste programul cursurilor de formare, intocmeste orarul programelor de consiliere, verifica desfasurarea activitatilor

  -1 administrator site – Specialist in crearea paginilor Web ,angajat al partenerului ,intretine sistemele de calcul si reteaua informatica , inclusiv conexiunile Internet, creaza si intretine site-ul proiectului

  -4 formatori – specialisti IT, realizeaza suportul de curs, teste de evaluare, efectueaza ore de instruire teoretica si practica, completeaza cataloagele, fise de prezenta, pregatesc examenele de certificare, consiliaza profesional persoanele din grupul tinta

  -1 jurist – consilier juridic raspunde de respectarea legislatiei in exercitarea activitatilor proiectului

  -1 contabil – licentiat al unei facultati cu profil economic, gestioneaza contractele de munca, intocmeste raportul financiar trimestrial si final, efectueaza operatiuni in contul proiectului, realizeaza achizitii servicii si echipamente inclusiv achizitii electronice, efectueaza plata facturilor si corespondenta cu furnizorii, inregistreaza operatiile financiare in contabilitate La aceasta echipa se adauga 1 Secretar si 1 sofer si 1 administrator sala curs care fac parte din personalul administrativ al proiectului


  Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizării)

  Formarea profesionala a cursantilor se va face in 360 ore pregatire teoretica si 720 de ore de pregatire practica in laborator. Solicitantul este autorizat CNFPA pentru calificarea in meseria de Designer pagini web .

  Partenerul va oferi posibilitatea de pregatire practica a cursantilor in productia de pagini web pe Internet . Se va populariza proiectul si se va obtine o baza de date cu persoane care doresc sa faca parte din grupul tinta al proiectului .

  Se vor contacta 100 de persoane care corespund cerintelor de incadrare in grupul tinta si vor fi consiliati astfel incat sa se determine nevoile de formare ale acestora . Se vor alege cei 56 de cursanti care au nevoie si doresc formare in meseria de Designer pagini web. Se vor califica cei 56 de cursanti dupa care vor fi certificati Se va oferi on -line posibilitatea de autotestare a competentelor atat pentru absolventii cursului cat si pentru persoanele careau dobandit competente in domeniul nonformal soi informal .

  De asemenea se vor oferi informatii relevante despre legislatie , programe si curriculum intr-o biblioteca virtuala . Se vor pune la dispozitia vizitatorilor de site link-uri catre siteurile evaluatorilor autorizati ECDL si CISCO si furnizorilor de formare profesionala continua , se va oferi consiliere invederea inscrierii la evaluari sau la alte cursuri de calificare .

  Cele 100 de persoane care constituie grupul tinta al proiectului vor fi asistate pentru a-si crea un cont pe acest site si pentru a-si evalua competentele . De asemenea vor fi avertizate cu privire la aparitia unor noi oportunitati de formare profesionala continua sau de certificare a competentelor dobandite in domeniul nonformal sau informal . Toate persoanele din grupul tinta vor avea un cont pe site-ul proiectului si vor primi averti-mailuri cu privire la formarea profesionala continua .

  Managerul de proiect impreuna cu coordonatorul vor realiza activitatea de monitorizare a activitatii pe baza unor chestionare adresate semestrial persoanelor din grupul tinta si pe baza rapoartelor lunare de activitate ale angajatilor .In urma acestor activitati semestriale de monitorizare se vor alcatui rapoarte de monitorizare si se vor lua masuri corective ale metodologiei de implementare daca se vor constata abateri de la graficul de implementare, de la calitatea pregatirii profesionale si de la indicatorii imput si output propusi.


  Sustenabilitatea proiectului

  În cadrul proiectului se vor atinge obiectivele si se vor obţinute rezultatele pentru care s-a obţinut finanţare nerambursabilă si nu se va mai solicita o finanţare viitoare; Site-ul proiectului va ramane activ si va putea fi accesat de catre orice pesoana angajata sau aflata in cautarea unui loc de munca pe teritoriul judetului nostru si dupa terminarea proiectului deoarece cerintele de intretinere ale acestuia nu sunt costisitoare .Averti-mailuri cu privire la posibilitatile de formare si certificare a competentelor vor fi trimise si dupa terminarea proiectului persoanelor interesate .

  Biblioteca virtuala va putea fi accesata de asemenea contra unor taxe minime si dupa terminarea proiectului . Solicitantul va putea folosi dotarile existente si cele realizate prin proiect si pentru formarea altor grupe de cursanti in meseria Designer pagini web sau in alte meserii pentru care este autorizat CNFPA contra unor taxe de scolarizare care vor putea fi platite atat de catre cursanti cat si de catre angajatorii acestora .

  Persoanele consiliate si persoanele formate profesional vor fi mai adaptabili pe piata muncii , prin consilierea electronica se va mari rata de participare la formare profesionala continua a angajatilor si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca de asemenea ei vor constientiza importanta FPC si vor multiplica prin cunostintele care le dobandesc rezultatele obtinute prin proiect consiliind la randul lor alti posibili participanti la programe de FPC din randul colegilor , prietenilor si clientilor firmelor in care lucreaza .

  Structurile proiectului respectiv parteneriatul si activitatea de consiliere profesionala si asistare pentru certificarea competentelor dobandite in domeniul nonformal si informal vor funcţiona după finalizarea proiectului din punct de vedere instituţional si financiar si pot fi integrate in activitatile solicitantului după încetarea finanţării FSE. Cei doi parteneri care initiaza acest proiect au un scop comun al activitatii ,au dorinta comuna materializata prin proiecte de a adezvolta retele la nivel national si international menita sa creasca interesul si participarea adultilor la programe de educatie si formare profesionala continua de aceea rezultatele proiectul propus vor fi integrate in activitatea comuna a celor doua organizatii care va duce la dezvoltarea unei retele de consiliere , informare si educatie a adultilor .
  Egalitate de şanse

  Selectia persoanelor participante se va face cu conditia asigurarii egalitatii de sanse pentru femei si barbati, tineri si adulti peste 45 de ani , minoritati etnice ,tinand cont de criterii minime de selectie prvind abilitatile de utilizare ale PC-ului: cunoasterea tastaturii, manevrarea corecta a mouse-ului. Proiectul va fi popularizat in presa scrisa , in publicatiile electronice de socializare , hi5 ,facebook , zorpia, dar si printr-un panou de afisare permanenta la locul de desfasurare a proiectului .

  Daca printre participantii la program se vor afla si persoane cu handicap acestia vor beneficia de masuri de asigurare a egalitatii de sanse :rampe pentru carucioare , transport cu masina alocata pe proiect ,adaptarea afisajului calculatorului pentru persoanele cu deficiente de vedere , expunerea insotita de proiectie pe ecran pentru persoanele cu deficiente auditive . Consilierea persoanelor din grupul tinta se realizeaza in vederea cunoasterii nevoilor si posibilitatilor cursantilor, redobandinrea increderii in fortele proprii, pentru a putea veni in sprijinul acestora in vederea formarii profesionale, adaptarii la noile meserii cerute pe piata muncii. Consilierea persoanelor se va realiza in permanenta, in etapa de incepere a proiectului cat si pe parcursul desfasurarii activitatilor proiectului in vederea realizarii un feedback corespunzator.

  Achizitiile proiectului se vor face pe principiul acordarii de sanse egale tuturor furnizorilor respectand legea achizitiilor publice . La angajarea personalului proiectului de asemenea se vor acorda sanse egale pentru femei si barbati.


   Dezvoltarea durabila:

  - in cadrul orelor de orientare profesionala , consiliere si instruire teoretica si practica se va arata importanta unei pregatiri profesionale temeinice , a dezvoltarii tehnologiei IT si a comunicatiilor on line pentru protectia mediului, a resurselor, a bio-diversitatii pentru a avea oameni bine pregatiti si a actiona cu responsabilitate fata de generatiile viitoare. Acestea vor fi publicate pe site-ul proiectului si vor fi discutate, analizate de catre toti participantii la proiect. Se va lucra pe cat posibil in format electronic , fara a printa daca acest lucru nu este necesar .

  Prin realizarea unui site de consiliere electronica se vor inlocui formularele pe hartie cu formulare electronice , ceea ce duce la protejarea mediului inconjurator . Prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare ale persoanelor din grupul tinta prin informarea si consilierea acestora si prin calificarea in meseria de designer pagini web se produce o crestere a calitatii vietii acestora dar si a clientilor firmelor in care lucreaza prin largirea posibilitatilor de informare si comunicare .

  Inovare si TIC

  - prin proiect persoanele isi vor dezvolta competentele digitale, vor obtine calificarea in Designer pagini web, meserie ceruta si cautata pe piata muncii, vor utiliza echipamente de tehnica de calcul moderne, vor comunica utilizand Internetul, isi vor crea propriile lor pagini web. Tehnologia Informatiei si Comunicarii va fi folosita si pentru persoanele din grupul tinta care participa doar la activitatile de consiliere profesionala si asistare in vederea certificarii competentelor dobandite in sistem nonformal astfel incat sa se dezvolte capacitatea de informare prin utilizarea internetului pentru toate persoanele din grupul tinta .
  Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte

  Prezentul proiect este complementar cu un proiect LLP GRU-PAR aflat in implementare in care solicitantul este partener cu alte 3 organizatii din Uniunea Europeana in vederea descoperirii si implementarii unor metode inovative de educatie a adultilor , metode care sunt factori integratori in societatea Europeana . La finalul proiectului va alcatui o retea de furnizori de educatie a adultilor care folosesc metode inovative si tehnologia IT in procesul de invatare . Din experienta acestui proiect am invatat ca internetul ofera o cale foarte buna de comunicare , consiliere si informare pentru grupurile tinta . Proiectul este complementar de asemenea cu un program care se afla in curs de desfasurare si se implementeaza pe durata unui an avand ca obiectiv principal sprijinirea a 200 de elevi aflati in dificultate in vederea stoparii abandonului scolar si 50 de persoane defavorizate, prin actiuni de pregatire in domeniul IT, dezvoltarea competentelor digitale, formare si instruire in web design. Din acest proiect am invatat ca este foarte importanta consilierea profesionala si determinarea nevoilor de formare pentru persoanele din grupul tinta . Putini oameni isi cunosc posibilitatile si isi apreciaza corect nivelul de cunostinte .


  Alte informaţii relevante

  Asociatia a realizat pana in prezent in cadrul unui proiect pentru educatie, acces la informatie si integrare socio-profesionala activitati de pregatire in domeniul IT in vederea promovarii examenelor TIC, obtinerii permisului ECDL, organizarea de scoli de vara avand ca scop initierea in utilizarea calculatoarelor si in web design atat pentru elevi cat si pentru adulti . In urma acestui proiect asociatia a obtinut dotari cu calculatoare si licente . Asociatia colaboreaza cu alte 7 organizatii similare din Cipru , Portugalia , Polonia , Italia Belgia ,Lituania si Bulgaria in scopul imbunatatirii metodelor de lucru , al gasirii celor mai bune instrumente de educatie a adultilor , cu 3 dintre aceste organizatii implementeaza in prezent un proiect care va duce la descoperirea si implementarea de noi metode de lucru pentru integrare in societatea Europeana a grupurilor tinta .Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin programul LLP.