O calificare de actualitate pentru cariera ta


Pagini website

 • Despre noi
 • Proiectul

 • Comunicate de presa,

 • -Inscriere curs-
 • Despre curs
 • Formular de inscriere
 • Stiri
 • -Consiliere profesionala-
 • Oferta cursuri de formare pe plan local
 • Furnizori de formare profesională
 • Oportunităţi de finanţare
 • Contact

 • Investeşte în oameni !
  FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
  Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
  Titlul proiectului : „O calificare de actualitate pentru cariera ta”
  Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79536

  O calificare de actualitate pentru cariera ta

  Proiectul, „O calificare de actualitate pentru cariera ta”, al cărui beneficiar este Asociaţia pentru Ştiinţă, Cultură, Ecologie, Tineret şi Integrare Socială/A.S.C.E.T.I.S., Piatra-Neamț, este realizat în parteneriat cu Asociaţia “Future”. Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU 2007-2013 şi se va desfăşura pe o perioadă de doi ani începând de la 2 decembrie 2011.
  Proiectul se implementează la nivel județean, obiectivul fiind creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoastere pentru 100 de persoane din grupul țintă: angajati cu studii medii în sectorul sanitar sau în intreprinderi din zonele limitrofe ale orasului nostru care relaţionează cu clienţii.
  Vor fi calificate 56 de persoane din grupul ţintă prin organizarea de cursuri de calificare nivel 3 recunoscute C.N.F.P.A. cu durata de 1080 ore în meseria DESIGNER PAGINI WEB.
  Se vor furniza servicii de asistenţă şi consiliere profesională electronică pentru 100 de persoane din grupul ţintă pentru conştientizarea importanţei şi a beneficiilor participării la programele de formare profesională continuă, inclusiv servicii de testare on-line în vederea stabilirii nivelului de competenţă şi orientării către centre de testare sau calificare.
  Cursul Designer pagini web, cod nomenclator 4113.3.1, este structurat modular, fiind format din 4 module:

  Modul 1 – Instrumente de lucru pentru crearea site-urilor Web (180 de ore)
  • Modul 2 – Structura paginilor Web (180 de ore)
  • Modul 3 – Structura site-ului Web (360 de ore)
  • Modul 4 – Realizarea, testarea , publicarea şi întreţinerea site-ului web (360 de ore)

  După promovarea celor 4 module se eliberează un certificat de calificare în urma susţinerii şi unui examen. La cererea cursanţilor se pot obţine şi certificate de absolvire a modulelor prin susţinerea şi promovarea unui examen. Certificatele obţinute sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Programul de formare se va realiza pe grupe de 14 cursanţi şi oferă:
  360 de ore de pregătire teoretică şi 720 de pregătire practică
  • utilizarea de metode inovative de formare prin desfăşurarea în sistem e-learning a tuturor modulelor programului de formare
  • asistenţă tehnică acordată participanţilor în parcurgerea suportului de curs
  • oportunitatea de a face parte dintr-un colectiv de oameni cu obiective, interese şi viziuni similare.

  Criterii de eligibilitate

  a) angajati în sectorul sanitar
  b) angajaţi în întreprinderi din zonele limitrofe ale orasului nostru care relaţionează cu clienţii
  c) cunoştinţe operare PC
  d) studii medii

  Pentru înscrieri şi relaţii suplimentare ne puteţi contacta:
  • prin email: ascetisnt@yahoo.com
  • telefonic: 0733086483, 0743103808