Pagini website

 • Despre noi
 • Proiectul

 • Comunicate de presa,

 • -Inscriere curs-
 • Despre curs
 • Formular de inscriere
 • Stiri
 • -Consiliere profesionala-
 • Oferta cursuri de formare pe plan local
 • Furnizori de formare profesională
 • Oportunităţi de finanţare
 • Contact

 • Despre curs

  Investeşte în oameni !
  FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
  Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”
  Titlul proiectului : „O calificare de actualitate pentru cariera ta”
  Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79536

  CURS DESIGNER PAGINI WEB

  • Cursul este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
  • Codul C.O.R. al ocupaţiei: 4113.3.1
  • Domeniul educaţional: Tehnologia informaţiei
  • Tipul de certificat obţinut: de calificare emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  • Cursul este structurat modular, fiind format din 4 module:
  - Modul 1 – Instrumente de lucru pentru crearea site-urilor Web
  - Modul 2 – Structura paginilor Web
  -Modul 3 – Structura site-ului Web
  - Modul 4 – Realizarea, testarea, publicarea şi întreţinerea site-ului web
  • Competenţe profesionale dobândite:

  • Competenţe fundamentale
  • Dezvoltarea profesională
  • Comunicarea interactivă la locul de muncă
  • Lucrul în echipă
  • Competenţe generale pe domeniul de activitate
  • Aplicarea procedurilor de calitate
  • Aplicarea normelor de tehnică a securităţii muncii şi a prevederilor pentru stingerea
  • incendiilor
  • Introducerea informaţiilor şi datelor în formate electronice
  • Procesarea informaţiilor şi documentelor din formatele brute
  • Validarea datelor
  • Asigurarea securităţii datelor
  • Utilizarea echipamentelor periferice-specifice
  • Competenţe specifice
  • Analizarea scopului paginii web
  • Proiectarea structurii sit-ului
  • Procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri
  • Elaborarea de prototipuri
  • Realizarea sit-ului
  • Testarea sit-ului
  • Publicarea sit-ului
  • Întreţinerea sit-ului

  • Condiţii de acces: studii medii, angajati în sistemul sanitar în Piatra-Neamț sau în întreprinderile limitrofe orașului.
  • Durata cursului: 1080 de ore.
  • Perioada de desfășurare: 1 martie 2011- 30 noiembrie 2011
  • Formatorii sunt profesori de informatică din oraşul Piatra-Neamţ, cu performanţe, rezultate şcolare deosebite şi experienţă în activitatea didactică, grad didactic I şi II.
  • Loc de desfăşurare: Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamţ
  • Absolvirea cursului se face pe bază de probă scrisă şi proiect în specialitate.
  • Relaţii suplimentare şi înscrieri la telefoanele 0743.103808, 0733086483 sau pe email: ascetisnt@yahoo.com.

  PREȘEDINTE

  BUDUR ELEONORA