ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA
Postat de Administrator
Joi, 22 Decembrie 2011


Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domeniul major de interventie 2.3. Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)
Titlul proiectului : O calificare de actualitate pentru cariera ta
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79536

ANUNT ACHIZITIE Servicii de expertiza contabila
Data publicarii anuntului: 22.12.2011

Asociatia pentru Stiinta, Cultura, Ecologie, Tineret si Integrare Sociala/A.S.C.E.T.I.S., Piatra-Neamt, b-dul Traian nr. 90, bloc M36, Sc. A, ap.17, judetul Neamt, tel. 0733.086483, tel. 0233.273888, anunta efectuarea achizitiei de servicii de expertiza contabila, cod CPV 79211000-6 Rev. 2..

Asociatia pentru Stiinta, Cultura, Ecologie, Tineret si Integrare Sociala/A.S.C.E.T.I.S. este beneficiara a contractului de finantare POSDRU/108/2.3/G/79536, pentru proiectul O calificare de actualitate pentru cariera ta, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013.

In acest scop, solicitam tuturor operatorilor economici interesati oferta de pret pentru urmatoarele: servicii de expertiza contabila, in cadrul proiectului mentionat mai sus.

Obiectul contractului: achizitie servicii de expertiza contabila, in special inregistrarea si certificarea faptului ca sumele solicitate spre rambursare de catre Beneficiar (Achizitor) in cererile de rambursare a cheltuielilor in cadrul contractului de finantare, s-au efectuat (realitatea desfasurarii), sunt legale (legalitatea) si exacte (exactitate). Inregistrarile contabile aferente proiectului vor fi realizate de catre un expert contabil.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: procedura de cercetare a pieteistudiu al pietei, cu respectarea art.2 alin.(2) din OUG nr.34/2006, desfasurata conform Procedurii pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenrii acestora, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9, lit.c si c1 din aceeasi ordonanta, elaborata in octombrie 2009 de catre AMPOSDRU Anexa 1 la Instructiunea AMPOSDRU nr.26 din 31.08.2010.

Surse de finantare: fonduri europene si fonduri proprii.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: pretul cel mai scazut.

Adresa la care se depune oferta: Asociatia pentru Stiinta, Cultura, Ecologie, Tineret si Integrare Sociala/A.S.C.E.T.I.S., Piatra-Neamt, b-dul Traian nr. 90, bloc M36, Sc. A, ap.17, judet Neamt.

Data limita pentru depunerea ofertei: 30.12.2011, ora 16.00.

Documentatia de atribuire se poate gasi pe www.ascetis.ro, sau poate fi ridicata de la adresa din Piatra-Neamt, b-dul Traian nr. 90, bloc M36, Sc. A, ap.17, judet Neamt, zilnic intre orele 12.00-16.00.

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, ne puteti contacta la sediul firmei, sau prin telefon ori e-mail.


Date de contact:
Tel: 0733.086483
E-mail: ascetisnt@yahoo.com
Persoana de contact: Budur EleonoraManager de proiect
Documentatie de atribuire
Formulare pentru ofertanti

Back