ANUNT ACHIZITIE AUDIT
Postat de Administrator
Joi, 22 Decembrie 2011


Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domeniul major de interventie 2.3. Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)
Titlul proiectului : O calificare de actualitate pentru cariera ta
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/79536

ANUNT ACHIZITIE Servicii de audit financiar
Data publicarii anuntului: 22.12.2011

Asociatia pentru Stiinta, Cultura, Ecologie, Tineret si Integrare Sociala/A.S.C.E.T.I.S., Piatra-Neamt, b-dul Traian nr. 90, bloc M36, Sc. A, ap.17, tel. 0733.086483, tel. 0233.273888, anunta efectuarea achizitiei de servicii de audit financiar, cod CPV 79212100-4.

Asociatia pentru Stiinta, Cultura, Ecologie, Tineret si Integrare Sociala/A.S.C.E.T.I.S. este beneficiara a contractului de finantare POSDRU/108/2.3/G/79536, pentru proiectul O calificare de actualitate pentru cariera ta, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013.

Obiectul contractului: achizitie servicii de audit financiar, constand in verificarea cheltuielilor efectuate de achizitor in cadrul proiectului si intocmirea rapoartelor de verificare corespunzatoare, ce insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala depuse de achizitor.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei.

Surse de finantare: fonduri europene si fonduri proprii.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: pretul cel mai scazut.

Adresa la care se depune oferta: Asociatia pentru Stiinta, Cultura, Ecologie, Tineret si Integrare Sociala/A.S.C.E.T.I.S., Piatra-Neamt, b-dul Traian nr. 90, bloc M36, Sc. A, ap.17, judet Neamt.

Data limita pentru depunerea ofertei: 30.12.2011, ora 16.00.

Documentatia de atribuire se poate gasi pe www.ascetis.ro, sau poate fi ridicata de la adresa din Piatra-Neamt, b-dul Traian nr. 90, bloc M36, Sc. A, ap.17, judet Neamt, zilnic intre orele 12.00-16.00.

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie, ne puteti contacta la sediul firmei, sau prin telefon ori e-mail.


Date de contact:
Tel: 0733.086483
E-mail: ascetisnt@yahoo.com
Persoana de contact: Budur Eleonora Manager de proiect
Documentatie de atribuire
Formulare pentru ofertanti
Anexa 1 CERINTE privind verificarea cheltuielilor

Back